Privacy, Disclaimer and Intellectual Property PolicyTerms of Service

Firstmeetgameผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้บริการต่างๆ ของ Firstmeetgame เพื่อความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีในการใช้บริการกรุณาอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ด้านล่างนี้

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ Firstmeetgame ซึ่งFirstmeetgame จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันFirstmeetgame ได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์ Firstmeetgameผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สมาชิกของ Firstmeetgame ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยFirstmeetgame จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจากท่าน เว้นแต่เป็นรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้บริการเว็บไซต์Firstmeetgame ของผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของFirstmeetgameท่านจะได้รับบริการพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกของ Firstmeetgameเท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับFirstmeetgameโดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อและที่อยู่, อีเมล เป็นต้น รวมทั้งสร้างรหัสผ่านสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งท่านจะได้รับบริการพิเศษและสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับFirstmeetgame

เพื่อประโยชน์ของท่านเองท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขการ ให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซด์ต่างๆของ Firstmeetgameโดยเคร่งครัด และFirstmeetgame มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของท่านและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างFirstmeetgameและผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้Firstmeetgameจะไม่เปิดเผยใดๆเว้นแต่

1. Firstmeetgameได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง Firstmeetgame ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจาก ความผิดพลาดใดๆระหว่างส่งข้อมูลระหว่างเพล์เวฟกับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer Policy)

4. การลบข้อมูล หากคุณต้องการลบบัญชีและลบข้อมูลในเกมทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ thai-support@16801.com ซึ่งก่อนลบข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดการตัวละคร,เงิน และไอเทมในเกมเรียบร้อยแล้ว หลังจากกระบวนการลบบัญชี สิทธิ์และข้อมูลเกมที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ ยกเว้นข้อมูลที่ระบุโดยกฎหมายและข้อบังคับ โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีของคุณได้เมื่อถูกลบไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยของบัญชี จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน หากคุณร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ถอนการอนุญาตข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบบัญชีของคุณ หลังจากได้รับข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล เราจะตอบกลับคำขอของคุณและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิบวันทำการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะถูกลบออกภายในสิบวันทำการ